Fanget opp av
Stikkord: resultatbasert markedsføring

Performance marketing

Performance marketing

Nytt blogginnlegg og det er performance marketing som står på menyen! Performance marketing som på godt norsk betyr resultatbasert markedsføring er en måte å jobbe mot mål, basert på hvor godt resultatene av de markedsaktivitetene som er satt i gang går. Man måler resultatene av markedskampanjer og svaret vil da avgjøre hvilken retning man skal fokusere på videre. Man setter tilliten sin til faktiske tall, noe som er litt annerledes enn tradisjonell markedsføring. Svart på hvit handler det om å…

Les mer Les mer