Fanget opp av
Stikkord: google

OKR

OKR

Hva gjør at noen bedrifter lykkes og andre ikke? Ofte skapes dette skillet basert på hvilken grad man evner å legge en plan og gjennomføre denne. Det handler om hvem som klarer å sette seg et et mål og “implementere som et helvete”. Mange bedrifter ser ikke fordelene med å jobbe åpent og kollektivt mot et eller flere felles mål. Når dette er tilfellet og bedriften er lite transparent blir kommunikasjonen mellom de ansatte svak. Så hva er det som…

Les mer Les mer