OKR

OKR

Hva gjør at noen bedrifter lykkes og andre ikke? Ofte skapes dette skillet basert på hvilken grad man evner å legge en plan og gjennomføre denne. Det handler om hvem som klarer å sette seg et et mål og “implementere som et helvete”. Mange bedrifter ser ikke fordelene med å jobbe åpent og kollektivt mot et eller flere felles mål. Når dette er tilfellet og bedriften er lite transparent blir kommunikasjonen mellom de ansatte svak. Så hva er det som gjør at en bedrift lykkes via god planlegging og gjennomføring? Ofte vil dette være på grunn at noen gode verktøy som legger til grunn for at bedriften når målene som skal gjennomføres på best mulig måte måte. Nå lurer du kanskje på hvilket verktøy jeg ønsker å referere til, la meg presentere “OKR”!

Magien til OKR

I 1999 sto Google bokført med rundt 30 ansatte og en søkemotor som senere skulle revolusjonere og «forstyrre» internettet. Inntekten Google klarte å høste var så lite at det akkurat gikk rundt, og vi måtte kanskje tatt til takke med mindre populære søkemotorer i dag dersom ikke investoren John Doerr hadde implementert OKR i Google sammen med gründerne til Google som fra før av ikke hadde særlig med erfaring på hvordan man skal lede en bedrift. OKR ble en styringsform for de ansatte i Google. Siden den gang i 1999 har Google ansatte brukt OKR hvert kvartal for å sette og følge opp mål. Hva har dette resultert i? 80 000 ansatte verden over og en dominans innen markedet sitt. 

https://e24.no/teknologi/i/l1xjke/google-skifter-ut-logoen

Google er slettes ikke det eneste selskapet som bruker OKR for å sikre suksess, både store og små selskap bruker OKR konsekvent i arbeidet sitt. Under ligger det en håndfull av mange selskaper som har gjort stor suksess i sitt marked ved hjelp av OKR.

 • Finn.no
 • Netflix
 • Amazon
 • Schibsted
 • Kolonial.no
 • INEVO
 • Intel

Hva er OKR?

OKR er en forkortelse for Objectives & Key Results. John Doerr som er faren til OKR forklarer i boken «Measure What Matter» OKR på denne måten:

Jeg vil (Objective) målt ved (dette settet med Key Results).

Det vil si at objective representerer et mer langsiktig mål som ønskes oppnådd innen kvartales ende, mens key results representerer måten du tenker å kommer deg dit. Målet burde være kort, inspirerende og engasjerende, og er en kvalitativ beskrivelse av hva du ønsker å oppnå. Målet skal være utfordrerne og kunne motivere de ansatte som er i teamet, samtidig som det er enkelt å huske. Key Results er et sett med kvantitative, målbare beregninger som følger i tråd med fremdriften mot målet. Man kan gjerne bruke 2 til 5 nøkkelresultater for hvert mål.

Hvordan man bruker OKR

En OKR settes opp på en enkel og forståelig måte. I nærliggende fremtid skal jeg og min medstudent Lasse Lunden lansere vår egen nettbutikk som en del av faget “Varehandel: digital og bærekraftig” ved Høyskolen Kristiania. For å sikre oss en suksessfull nettbutikk laget vi selvfølgelig et sett OKR for kvartalet. Under ser du et eksempel på hvordan den kan se ut.

 • Team: LF
 • Teammedlemmer: Lasse Lunden & Fredrik Fjellhaugen
  Nettbutikk URL: Ikke ferdig, startet prosessen med å opprette en. 
 • Objective: Lansere en attraktiv og enkel brukervennlig nettside, og oppnå kompetanse om hvordan drive en suksessrik nettside. Nå kunden med attraktive produkter og god markedsføring.

  KR1: Lansere en brukervennlig nettside. (8/10)
  KR2: Oppnå minst 1000 besøkende kunder innen innlevering. (5/10)
  KR3: 
  Oppnå minst 20 abonnenter på nyhetsbrev. (5/10)
  KR4: 
  Få minst 300 følgere på tvers av sosiale plattformer.  (5/10)

Bak hvert enkelt Key Results er det en parentes med 1-10 rangering, dette representerer hvor oppnåelig disse målene er og står som en indikasjon på hvor godt man ligger an for å nå målene, og forteller oss hvor vi må legge mest ressurser for å oppnå det vi ønsker.

Ved å besvare disse spørsmålene tvinger du frem prioriteringer og et felles fokus innad i bedriften. Og fordelene som følger med er attraktive:

 • De viktigste målene i bedriften kommer til syne.
 • Felles forståelse om hva som er viktig for bedriften.
 • Hvordan man liggere an i forhold til de gitte målene.
 • Alle i bedriften vet hva som foregår.

Det er total transparens gjennom bedriften og en sosial kontrakt mellom de ansatte som knytter personlige mål med bedriftens.  

Hvordan implementere OKR i en bedrift.

Det finnes ikke en unik måte å implementere OKR sånn at alle blir fornøyde, det kan godt hende at det er flere i bedriften som setter seg motvillig til denne endringen, men det finnes steg som må gjøres før OKR blir en reell hverdag i en bedrift.

 • Kommuniser til de ansatte hva OKR er og hvorfor det vil virke positivt for hele bedriften. Workshops og møter for alle ansatte er ideelt for denne delen av prosessen. Det er viktig at alle vet og forstår hva OKR er.
 • Velge et verktøy som kan følge og lagre OKR sånn at hele bedriften ser det. Kan være et enkelt regneark.
 • Alle i bedriften må være enige om Objektivene og det burde ikke alltid komme fra topp til bunn, men også bunn til topp (bedrift hierarkiet). Større gjennomføringsrate.
 • Sette bedrift OKR, team OKR og individuell OKR.

Utenom dette er det opp til hver enkelt bedrift hvordan de løser implementeringen av OKR og selve utføringen. Nå utfordrer jeg deg til å teste OKR! Enten med studiegruppen din, eller for å sette noen personlige mål. Lykke til!

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://medium.com/happierco-blog/steps-to-successfully-setup-okr-cd0251505dbb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *